Управление

Петър Николов

Директор

Специалност: Педагогика. Образование: Висше. Педагогически стаж: 38 години.

Христина Огорелкова

Заместник Директор

Специалност: Педагогика. Образование: Висше. Педагогически стаж: 13 години.

Виолетка Андреева

Главен счетоводител

Специалност: Държавни и общински финанси. Образование: Висше. Стаж: 31 години.

» Ретро мюзик • Татуси «