Преподаватели

Нина Якофова

Старши учител

Специалност: Начална училищна педагогика, Български език, Английски език, История. Педагогически стаж: 15 години.

Елена Кабова

Учител

Специалност: Комуникативни нарушения в развитието на детето. Образование: Висшо - магистър. Педагогически стаж: 4 години.

Санишка Сиракова

Учител

Специалност: Предучилищна и начална педагогика. Образование: Висше - бакалавър. Педагогически стаж: 11 години.

Спаска Бърдукова

Английски език

Специалност: Приложна лингвистика. Образование: Висше - бакалавър. Педагогически стаж: 9 години.

Ангелина Виделова - Стефанова

Старши учител

Специалност: Начална педагогика. Образование: Висше. Педагогически стаж: 13 години.

Зорница Жилева

Психолог

Специалност: Психология. Образование: Висше - магистър. Педагогически стаж: 16 години.

Михрем Алиева

Старши учител

Специалност: Предучилищна и начална педагогика. Образование: Висше. Стаж: 36 години.

Мария Янева

Старши учител

Специалност: Начална педагогика. Образование: Висше. Педагогически стаж: 40 години.

Екатерина Гюзелева

Старши учител

Специалност: Начална педагогика. Образование: Висше. Педагогически стаж: 25 години.

Стефка Пискюлева

Старши учител

Специалност: Начална педагогика. Образование: Висше - магистър. Педагогически стаж: 38 години.

Силвия Дялкова

Старши учител

Специалност: Начална педагогика. Образование: Висше - бакалавър. Педагогически стаж: 25 години.

» Ретро мюзик • Татуси «