"Образование за утрешния ден"

НОВО: Стартира Дейност 6: "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)" на проекта BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"  за учебната 2019 / 2020 г.

Сформирани клубове: 

1. "Дигитални умения" – 1 - 4 клас

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1

III. Информация за проекта - https://mon.bg/bg/100725

IV. Обща информация за проекта

logo sp es 300x104 1
logo 1 1
 
 
 
 
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" (ТВОЯТ ЧАС).

header text
» Ретро мюзик • Татуси «