УЧЕБНА  2017 / 2018 година:
Училищен учебен план приет на заседание на Педагогическия съвет -Решение № 1 от протокол №8 / 12.09.2017 г.
и е утвърден със Заповед на Директора № 243 / 12.09.2017 г. и съгласуван с ОС : тук
Програмна система на подготвителна група : тук
Дневен режим за учебната година: тук
Годишен план за дейността на училището: тук
ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
 НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:
01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I – XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I – XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
НЕУЧЕБНИ ДНИ:
21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ.
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика.
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и

» Ретро мюзик • Татуси «