През 1903 г. се случва забележително събите в образователното дело на гр. Пещера.
 Екатерина Пасарева дарява средства по волята на починалия й брат - Михаил Каролиди, да се построи училище за най-малките в центъра на града.

Нашият отбор

» Ретро мюзик • Татуси «