ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С ПРЕДМЕТ:
√ 1."ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НУ "МИХАИЛ КАРОЛИДИ" ;
√ 2.„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ   НУ„М. КАРОЛИДИ“ ГР. ПЕЩЕРА
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 21.12.2021 Г.
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 04.01.2022 Г., 17:00 ЧАСА.
 
 

Нашият отбор

» Ретро мюзик • Татуси «