atention21Уважаеми родители и ученици!

Със заповед на министъра на здравеопазването от понеделник, 16 март 2020 г., се прекратяват учебните занятия и всички извънкласни занимания в цялата страна. Тази пауза ще продължи минимум две седмици.
Класните ръководители ще се свържат с Вас и ще Ви информират за това, как ще се осъществи процесът на дистанционно обучение! За провеждането на часовете са необходими интернет, лаптоп, таблет или компютър и месинджър. Заниманията ще имат облекчен и забавен характер. Надяваме се да се включат повече ученици. Ще разчитаме много и на родителите да окажат съдействие и да подпомогнат на децата си.
Досега не се е налагало да работим по този начен. Затова, нека през следващите две неприсъствени учебни седмици да дадем пример за отговорност, мъдрост и съпричастност към създалата се обстановка. Нека докажем, че можем да бъдем дисциплинирани и не напускаме безпричинно домовете си и не участваме в групови събирания!

Да си пожелаем здраве и успех!
От Ръководството на НУ "Михаил Каролиди"

Нашият отбор

» Ретро мюзик • Татуси «