На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID - 19 на територията страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед на министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:
zapoved1303 1
zapoved1303 2

Нашият отбор

» Ретро мюзик • Татуси «