logo sp es 300x104 1logo 1 1НУ „Михаил Каролиди”
4550 гр.Пещера, ул. „Иван Попов“ № 1, тел.: (0350) 6-21-38, 
e- mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

За  класирани кандидати  в конкурсна процедура за длъжностите определени в Заповед № 11/ 21.09.2017 г. на Директора на НУ „М. Каролиди“ гр. Пещера, по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“,

Нашият отбор

» Ретро мюзик • Татуси «