Шарени мъниста

logo sp es 300x104 1logo 1 1
ПРОДЪЛЖАВАТ ИЗЯВИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „МИХАИЛ КАРОЛИДИ“ В  КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ ПО ПРОЕКТ „ШАРЕНИ МЪНИСТА“
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020.
В изпълнение на Дейност 4 „Всеки има талант“ по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02през учебната 2018/2019г. са  сформирани 6 клуба по интереси, в които учениците ще изявят своите таланти.
Общо  72 ученици участват в клубовете по интереси  „Творителница“, „Земята-наш общ дом“, „Възпитаване на патриотизъм“, „Песни, танци и обичаи“, „От приказка в приказка“ и „Приятели на книгата“.
Бенефициент на предоставената безвъзмездна финансова помощ е Община Пещера, като проектът се изпълнява в партньорство със Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ гр. София и училищата в гр.Пещера.
Общата стойност на проекта е в размер на 665 659.59 лв.
      Проектните дейности се изпълняват 30 месеца –  до 23.07.2019 г.

Нашият отбор

» Ретро мюзик • Татуси «