logo sp es 300x104 1logo 1 1НУ „Михаил Каролиди”
4550 гр.Пещера, ул. „Иван Попов“ № 1, тел.: (0350) 6-21-38, 
e- mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

             Днес 21.09.2017 г.  НУ „М. КАРОЛИДИ“ гр. Пещера в качеството си на партньор на Община Пещера по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“,

ОБЯВЯВА КОНКУРС  за  подбор на лице за длъжност: “ Експерт „Административни дейности“ във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК: Обявление за конкурс


Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълнението на част от мерките, залегнали в  Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции, Ви предоставяме следната информация:

1. Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на страната;

2. Практически насоки за действията, които учителите и учениците трябва да предприемат в случай на инцидент;

3. Информация за добри практики, които са изведени от работата на терен с децата и техните семейства…

Цялата информация ТУК

Нашият отбор

» Ретро мюзик • Татуси «